Nyheder

Et nyt år - 365 dage, og hvor mange nye muligheder...

New Year


Vi har sluttet 2017 med at følge ISO standardernes grundlæggende tankesæt, og igen at tage "vores egen medicin".

Vi har opdateret vores interessentanalyse og vores muligheder/trusler, samt strategiske mål og fastlagt nye tiltag for 2018, så vi fortsat kan have en god og bæredygtig forretning, der møder vores kunders behov.

Vi starter 2018 med at flytte til nye, større og bedre lokaler, for at fremtidssikre vores rammer. Vores nye adresse bliver på Landlystvej 1, 7000 Fredericia, og vi ser frem til at kunne byde velkommen på den nye adresse fra d. 8. januar 2018.

Vi har sat et nyt team af stærke medarbejdere til at møde de udfordringer I stiller os.

OG, fra 2. januar 2018 fortsætter vi i sædvanligt højt tempo, med udvikling af nye produkter til opbygning af enkle ledelsessystemer specifikt til SMV virksomheder, nye kurser og temadage, ny viden omkring standarder og optimering af ledelsessystemer, risikovurdering, CE- og ATEX mærkning – og meget, meget mere. Hold øje med vores hjemmeside, eller gå ind og abonner på vore nyhedsbrev, hvis du vil holdes opdateret med hvad der sker.

Hvad skal 2018 bringe dig? Hvilke muligheder står du over for i 2018??

Vi ønsker alle et rigtigt Godt Nytår og lykkebringende 2018.

ISO 45001:2018

Den længe ventede ISO 45001 er nu på trapperne og forventes på gaden i slutningen af februar 2018. Det har klart været en lang og til tider udfordrende rejse vi har været på i forbindelse med skrivningen af denne standard. Dels er standarden i sin natur en politisk varm kartoffel i en brydningszone, dels mellem arbejdsgivere og ansatte. og dels mellem myndigheder og arbejdsgiver.

Der er over den ganske verden, en meget forskellig opfattelse af, hvad arbejdsmiljø er for en størrelse og ikke mindst af, hvem der er de rette personer til at forfatte en standard for et ledelsessystem for et så følsomt emne. Stærke kræfter har arbejdet imod, at ISO som organisation har skullet påtage sig denne opgave, og i stedet overlade dette arbejde til repræsentanter fra de internationale arbejderorganisationer. Dette brydningsfelt i opfattelserne har gennem hele processen været en overvejende faktor i forhold til, at standarden har trukket ud i sin tilblivelse.

Vi er nu ved vejs ende og standarden er ude til den sidste afstemning, inden den endeligt kan udsendes til dens brugere. Og er vi så sikre på at den bliver en realitet? – så sikker man nu kan være i forhold til en afstemning mellem de mange medlemsnationer i ISO. Men alle tegn i sol og i måne tyder på et sikkert flertal for accept af standarden.

Og hvor står man så som fremtidig bruger af denne standard, hvad nyt bringer den og hvornår skal den være implementeret?

For at svare på det sidste først. Der er aftalt en 3 års overgangsperiode fra udgivelsen af standarden, til alle tidligere brugere af OHSAS 18001 skal være overgået til den nye ISO 45001. OHSAS 18001 vil ikke som sådan forsvinde, da OHSAS gruppen ikke har magt til at trække den tilbage, men gruppen har besluttet ikke at opdatere denne standard længere.

Og hvad så med ISO 45001 – er forandringerne stor eller små?

Ja, det er jo et spørgsmål om øjnene der ser. Set ud fra min stol, som forfatter og projektleder for standarden, er forandringerne ganske betragtelige – vel at mærke hvis man ønsker at følge standarden i dens intentioner. Ønsker man ”blot” at opnå en certificering, er de basale krav i ISO 45001 ikke overvældende, og på et niveau de fleste virksomheder, uden for megen sved på panden, kan efterkomme. Men som med så meget andet, så får man det man betaler for – skulle man ikke ønske at lægge de store kræfter i, med de nye tiltag standarden kommer med, vil udbyttet blive tilsvarende beskedent. Ønsker man derimod, ikke blot at efterkomme ordlyden, men også intentionen med standarden – er det indledende arbejde en hel del mere krævende – og udbyttet tilsvarende væsentligt højere.

I mit perspektiv tilvejebringer ikke blot ISO 45001, men også ISO 14001 og ISO 9001, med den nye struktur og krav til implementering på et højere niveau, et meget væsentligt værktøj for den enkelte virksomhed, i forhold til at styrke både de indre og de ydre strukturer, for at sikre en stabil og sikker udvikling af virksomheden som helhed, i overensstemmelse med ledelsens ønsker. ISO 45001 er således ikke ”kun” et værktøj til at sikre et godet og sundt arbejdsmiljø, men i meget væsentlig grad et værktøj til at sikre virksomheden vækst og fortsat udvikling. Standarden er meget dynamisk, og kan på alle niveauer af virksomhedens ledelse, supportere beslutningsprocesserne og fastholde både lovmedholdelighed og konkurrenceevne.

Sidst men ikke mindst, er standarden struktureret således sammenlægning med både ISO 9001 og ISO 14001 lettes betragteligt.

Et stigende problem omkring ISO standarder er, at de ingenlunde er lette at læse, endsige at forstå. Dette er et problem, vi alle arbejder på at forbedre, og lykkes meget dårligt med at efterkomme. Der er rigtigt mange gode grunde til dette er således, men jeg skal ikke trætte jer her, med en langhåret forklaring desangående, men blot som et godt råd sige, at ISO 45001 bør ikke læses fra side 1 til sidste side som en normal bog, det vil næppe give et fornuftigt udbytte. Nej standarden skal læses ved at springe rundt mellem kapitlerne (eller kravelementerne) for at følge flowet af informationer, de enkelte krav i mellem.

Tilbage står blot at ønske jer alle held og lykke med arbejdet – og husk at hjælpen er ikke er langt væk, skulle i løbe i problemer.

Hvorfor bruge en specialist

Der kan være mange gode grunde til at vælge at købe viden, råd og vejledning fra en ”specialist”.

Specialister arbejder intenst med specialet, er kontant opdateret med nyeste relevant viden, samt opbygger praktisk erfaring og for input om specialet fra mange forskellige vinkler, således specialisten ofte kan levere netop den viden, der passer som en brik der mangler i et puslespil. Konsulenter er specialister, nøjagtig som en tømrer er specialist i at lægge et tag, eller en mekaniker i at finde og rette fejl på en bil.

Hos Glaesel HSEQ Management er vi specialister i ledelsesstandarder og ledelsessystemer, og vi er trænede i at se sammenhænge i forretningsprocesser, hvor virksomheder måske selv har svært ved at få øje på dem. Vi har lang erfaring indenfor ledelsesstandarder, ledelsessystemer og lovgivning, og har derfor kompetencerne samlet et sted, til fordel for kunden.

Vi har udviklet en række små enkle programmer, der giver mening og overblik, for at hjælpe vores kunder bedst muligt. Programmerne dækker over en interessentanalyse, et lille program til analyser af muligheder/trusler, og et risikovurderingsværktøj til CE-mærkning, samt et program til ledelsessystemer.

Samlet set gør det os i stand til at løse opgaver indenfor ledelsessystemer effektivt og innovativt for vores kunder – med nyeste viden, kompetencer og værktøjer.

En overset mulighed

Det kan være økonomisk tungt for små- eller mellemstore virksomheder, at rejse midlerne til etablering af f.eks. et ledelsessystem eller igangsætte et udviklingsprojekt.

Væksthusene har forskellige tilbud til udviklingsprojekter, så har man et velbeskrevet projekt, en ny ide eller et nyt produkt, er det en god ide at afsøge mulighederne for en økonomisk håndsrækning. Ofte er det kun netop køb af viden og vejledning fra en konsulent man kan søge om støtte til.

Vi giver gerne en kop kaffe, hvis du er tvivl om, hvilken værdi vi kan tilføre din virksomhed.

Risikovurdering – spild af ressourcer??

Risikoanalyse og -vurdering anvendes i rigtigt mange forskellige sammenhænge – lige fra projektledelse, sikkerhedsmæssige risici, CE mærkning til grundlag for store virksomhedsmæssige beslutninger. Det kan i mange tilfælde være mange data der skal holdes styr på, igennem adskillige faser af en proces, og med mange forskellige mennesker involveret. Det bliver hurtigt en kompleks kontekst, hvor der skal holdes styr på resultater fra risikoanalyser på forskellige niveauer.

Der er adskillige lovgivningsmæssige krav om, at der skal foretages risikovurdering (CE-mærkning, maskinsikkerhed og andet arbejdsmiljø, APV, processer, bygherre-krav, etc) – og virksomheder der er certificeret efter de nye ISO standarder, har forpligtet sig til at anvende ikke mindre end 4 forskellige typer af risikovurdering på de standarder de har valgt.

Vi har lige afholdt et morgenmøde omkring emnet, med deltagelse af adskillige danske og internationale virksomheder – og der kom en række interessante diskussioner på banen.

En af de ting der blev diskuteret var, hvordan man holder fast i de risikovurderinger der foretages - og får handlet på dem – uden at man mister viden/data undervejs. Det viste sig, at være rigtigt vanskeligt i dagligdagen. Alle var enige om, at det var dyrt og frustrerende, når viden/data gik tabt – og at det potentielt kunne have store menneskelige og industrielle konsekvenser!

Vi talte om et eksempel omkring processen med at udvikle, indkøbe, installere og idriftsætte nye maskiner, der skal sammenbygges med et eksisterende produktionsanlæg. Det kom frem, at det er vanskeligt for virksomhederne at holde styr på resultater fra risikoanalyser foretaget i de forskellige faser af projektet, fordi der er mange forskellige arbejdsgrupper der involveres. Data skal overdrages imellem forskellige afdelinger og/eller sågar med eksterne producenter, og retur igen. Det samme billede tegnede sig i alle faser af processen – i hele anlæggets levetid! Flere kunne nikke genkendende til, at data fra risikoanalyser går tabt undervejs, og at det var vanskeligt at tracke resultatet af risikoanalyser igennem flere faser af en proces – og at det blev næsten umuligt at fastholde den risikovurdering der ligger til grund for CE mærkningen af anlægget og sammenbygningen…..for slet ikke at tale om, hvordan risikovurderinger af efterfølgende ændringer på anlægget (management of change) skulle fastholdes og dokumenteres.

Der tegnede sig et billede af, at det hårde arbejde med risikoanalyse, som rigtigt mange danske og internationale virksomheder bruger store ressourcer på, ofte risikerer at tabt på gulvet, på grund af kompleksiteten i at holde styr på resultaterne. Resultaterne bliver simpelthen ikke fastholdt og overleveret til de rette personer i hele livscyklus.

Det var bred enighed om ,at risikovurdering er nødvendig, og selvfølgelig IKKE er spild af ressourcer – men, det var et udbredt ønske, at det bør kunne gøres effektivt og enkelt, samt sikres at viden/data ikke går tabt – og det er en udfordring for mange.

Vi har udviklet et enkelt og let-tilgængeligt risikovurderings-program, som i første omgang primært henvender sig til styring af risikovurdering indenfor industrielle processer og maskiner. Det kan bruges til risikovurdering og –styring af data i alle faser i et projekt/ hel livscyklus på et anlæg – og det kan derfor bruges til alt fra projektering til management of change.

Vi videreudvikler programmet sammen med vores brugere, og udvider løbende programmet, så det kan dække bredere styring af risikovurdering – fordi det ER muligt at styre store mængder af data i komplekse sammenhænge, og gøre det enkelt, så alle kan gå til det.

Kontakt Glaesel HSEQ Management, hvis du gerne vil vide mere om risikovurdering, og styring af resultaterne herfra – eller om programmet.

we_did_it_1

We did it

The working group of ISO 45001 have now delivered the final paper to the Project Comity in order to let the secretariat finish the editing and get the paper published. The timeline is not yet established as the changes implemented in Malaysia need to be evaluated, but the working group do press on to get the ISO 45001 out to the users as soon as possible. The only hurdle left is the ballot on the FDIS, if that route is chosen.  If this turns out negative we need another round - but with the changes introduced I believe that will not be the case.

Well done and congratulation2 to all from the very soon former convener of ISO/PC283/WG1 it has been an honor to be leading the work for 4,5 years and I believe we have done an outstanding job.

we_did_it_2
ISO 45001 FDIS

Sidste nyt om ISO 45001

ISO 45001:20??

Tiden er nu inde til at kaste sig over den nye arbejdsmiljøstandard, og få fordel af at integrere systemerne med det samme.

ISO 45001 har været længe under vejs og alle, der har arbejdet med denne standard ser nu frem til, at vi når enden af rejsen og kan få standarden ud til sine brugere.

Og hvor står vi så i dag?

Vi står med en godkendt DIS 2 version af standarden - men med 1600 kommentarer, der skal håndteres på den ene eller den anden måde. Vi har i arbejdsgruppen møde i Malaysia fra den 18.-23. september, hvor alle brikker meget gerne skal falde på plads.

Reglerne i ISO foreskriver, at vi på dette sene tidspunkt i arbejdet med standarden ikke må indføre væsentlige ændringer eller for den sags skyld helt nye emner i standarden. Det betyder i princippet, at uanset hvad vi gør i Malaysia, vil den version af standarden der nu foreligger være meget tæt på det endelig resultat - og under alle omstændigheder være så tæt på, at man med fordel kan begynde at arbejde med den.

Den nye arbejdsmiljøstandard er nu så lang, at vi er klar til at tilbyde uddannelse som Lead Auditor ISO 45001.

Hos Glaesel HSEQ Management vover vi nu det ene øje og lukker op for uddannelser til Lead Auditor ISO 45001. Det bliver med den tilføjelse, at vi når standarden er udkommet, følger op med et møde om de sidste ændringer, hvis de mod forventning skulle vise sig at være af væsentlig karakter.

Så til alle brugerne kan vi kun sige: Det er tid at komme i gang med standarden og der vil være store fordele ved at indføre ISO 45001 samtidigt med de to andre ISO 9001 og ISO 14001, hvilket er et meget væsentligt argument mod at vente. Der er ingen grund til at udføre det grundlæggende arbejde mere en én gang.

Vi I vide mere så kontakt os gerne, så vi kan få jer helt opdateret på udviklingen.

Tilmeld dig her til Lead Auditor miljø og arbejdsmiljø uddannelse 13.-17. november 2017.
Lead Auditor miljø og arbejdsmiljø

ISO 45001 wg

Latest news from the ISO 45001 working group


The 2nd Enquiry stage (DIS 2) is now at last finished and the standard has been submitted to ISO. It has now been distributed to the national standards bodies for translation. In order to get a standard that satisfies as many users as possible, we have worked us through in the area of 3000 comments and spend 4 meetings on merging all the different opinions around the table as well as those submitted by the Mirror committees.

The DIS 2 will now go for ballot and we expect to have the result at the end of July 2017. Let’s keep our fingers crossed and hope for the best. After the ballot we will meet in Malaysia in September to disposition any comments received on the DIS 2. Hopefully that will not be as difficult as on the DIS 1, so lets aim at a finished standard at the end of the year.

If you have any questions please do not hesitate to contact Kristian Glæsel.

artikel_eksplosionsfarer side 1 artikel_eksplosionsfarer side 2
GAP Analysis

GAP analyse ISO 9001:2015


Vær blandt de første til at få fornøjelse af det nye værktøj.

Et af de første skridt i overgangen til den nye standard, er at sammenligne dit nuværende kvalitetsledelsessystem med kravene i ISO 9001:2015 standarden. Dette kaldes oftest for en Gap-analyse.

Vores gap analyse indeholder:

  • Spørgeskema hvor spørgsmålene er formulerede efter at give stor forståelse for ISO 9001
  • Udviklet vha. et tæt samarbejde imellem Glaesel HSEQ Management og iMS Risk Solutions
  • Praktisk online design
  • Point baseret evaluering som bliver repræsenteret i en tilsendt rapport
Læs mere på http://www.glaesel-hseq.dk/glaesel-apps.html

Energiledelse

Ledelse af energi er sund fornuft


Som noget nyt kan du nu få en Lead Auditor uddannelse i energiledelse i henhold til ISO 50001.

Energiledelse skaber værdi for virksomheden. Mange er ikke klar over hvor meget der kan hentes ved systematisk at optimere og reducere energiforbruget. Her er der mulighed for at øge din virksomheds kompetencer og styrke indsatsen for at bruge energien på en bedre måde, til gaven for både miljø og virksomhed.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Glaesel HSEQ og Videncenter for Drift og Vedligehold under Fredericia Maskinmesterskole. Du bliver trænet i at gennemføre procesaudit i overensstemmelse ISO 50001, ISO 14001 og ISO 19011.

Uddannelsen kan tages på 5 dage og afsluttes med en kompetencegivende eksamen. Kan også gennemføres på to dage hvis, du allerede er Lead Auditor i en anden standard.

Læs om kurserne her http://www.glaesel-hseq.dk/kurser/lead-auditor-50001.html

Certificering og ledelsesstandarder

Ledelsesstandarder øger vækst og sammentømrer virksomheden


Læs artikel af Kristian Glæsel hos www.businessogfinans.dk

Et nyt kvalitetsstyringssystem er blevet lanceret, og med det følger en ny og klar struktur, der øger virksomheders konkurrenceevne og danner rammen for den strategiske udvikling.
I kan se artiklen her:

Blog Image

Glaesel HSEQ Management er værter for ISO 45001 møde

Helt ekstra ordinært har Kristian Glæsel, som projektleder for den internationale arbejdsgruppe der skriver den nye ISO 45001 standard i ISO regi, indkaldt en mindre del af den 150 mand store arbejdsgruppen til møde i Fredericia i september. Målet med dette møde er at gennemgå de ca. 2.400 indkomne kommentarer, der ikke blev gennemgået i Toronto. For herefter at kunne præsentere en kladde til ISO 45001 standarden, der er klar til at blive sendt i den sidste høring. Mødet sponseres blandt andre af CO-Industri og DI, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Her er links til artikler omkring mødet:

Blog Image

Hjemvendt fra messe

Vi er netop hjemvendt fra vellykket messedag ved B2B messen i Kolding.
Vores stand var velbesøgt og gav os en god chance til at fortælle om det fag vi brænder så meget for.
Her er links til artikler omkring mødet: Vi havde mange interesserede deltagere i "Glaesel-gæt-vægten" konkurrenen, og flere var meget tæt på at gætte den virkelige vægt.
Vinderen er Niels Lund fra IBC Kolding.
Han gættede på at kurven vejer 4,67 kg - det rigtige svar er 4,655 kg. Tillykke til Niels herfra

Blog Image

Glaesel HSEQ Management er værter for ISO 45001 møde

Helt ekstra ordinært har Kristian Glæsel, som projektleder for den internationale arbejdsgruppe der skriver den nye ISO 45001 standard i ISO regi, indkaldt en mindre del af den 150 mand store arbejdsgruppen til møde i Fredericia i september. Målet med dette møde er at gennemgå de ca. 2.400 indkomne kommentarer, der ikke blev gennemgået i Toronto. For herefter at kunne præsentere en kladde til ISO 45001 standarden, der er klar til at blive sendt i den sidste høring. Mødet sponseres blandt andre af CO-Industri og DI, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Her er links til artikler omkring mødet: