Triple Lead Auditor

​Bliv eksamineret Lead Auditor i miljø-, arbejdsmiljø – og kvalitetsledelse på ét og samme kursus.

Som følge af den tætte sammenhæng i forhold til opbygningen af de tre standarder er det nu muligt at tilbyde en fælles Lead Auditor uddannelse for disse der giver rigtig god mening.

Kursusbeskrivelse

Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i?
Både ja og nej – kurset her dækker tre standarder, der er hinanden så lig, at det er muligt at gennemgå dem alle samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. Hertil kommer en udvidet eksamen. Der er ingen tvivl om at deltagerne vil kunne tage hjem med et væsentligt større udbytte på dette kursus end på de traditionelle.

Med afsæt i High Level Structure for ISO-standarder, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.


Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle systemmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med ledelsessystemer inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig uddannelse inden for auditering af alle tre discipliner. Det kan kun anbefales at man læser de tre standarder grundigt inden fremmøde. Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.

Udbytte:

Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat

Underviser:

Underviser på kurset er  blandt andre Kristian Glæsel, der har været formand/convenor for ISO’s udvikling af den nye internationale arbejdsmiljøstandard som har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning.

Minimum antal deltagere:

4 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

IRCA Registrering:

Så hvad er garantien for kvaliteten af den træning vi leverer?
I og med vi er involveret i udarbejdelsen af standarderne internationalt og dermed sidder med den nyeste viden på området og det kombineret med 20 års erfaring i auditarbejde, er vi er blandt de mest erfarne og kyndige virksomheder du kan finde på området for tolkning og forståelse af ledelses standarder. Dette er vores Brand og vores garanti til jer for at give den bedste træning idenfor området. Hertil kommer naturligvis tildelingen af ISO Excelence Award.

Vi er mere end bare en standard:​Hos Glaesel HSEQ Management har vi mange års lederbaggrund, og praktisk erfaring indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det gør os i stand til at løfte kravende fra standarderne op til et effektivt og økonomisk fordelagtigt niveau. Vi fortæller ikke kun om kravene i standarden, men giver dig værdifuld viden om, hvordan du i praksis imødekommer kravene, og ikke mindst, hvordan din organisation kan bruge standarderne til at forbedre jeres konkurrenceevne.

Info

Varighed:​

 • 4 + 3 dage med ca. 2 ugers mellemrum

Pris fysisk deltagelse

 • Kr. 36.000,- ex. moms

  - inklusiv hotelophold og forplejning

Pris online deltagelse:

* Kr. 15.000,- ex. moms
​(tilbuddet gælder kun frem til d. 30 juni 2021)

 ​

Tid og sted:

 • d. 6 april 2021 (online)
 • d. 8 + 9 april 2021 (online)
 • d. 26 april 2021 (online)
 • d. 3 + 4 maj 2021 (online)
 • 1 valgfri dag til online eksamen

Næste online kursus​:

31maj - 1 Juni; 7/8 juni samt 14/14 juni. Eksamensdag valgfri herefter.

Alle vore kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov. Kontakt os for tilbud.​

OBS!

Fysiske kurser er midlertidigt sat i bero grundet Corona​

​Tilmeld dig her

 
Tilmelding *

 
Online Kursus *
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vores kurser​

Glaesel Akademi

Vi tilbyder kurser i ➝

Husk, at vore generelle bestemmelser for kursustilmelding er, at kursus afgift skal være betalt senest 14 dage før kursusstart.

For virksomhedstilpasssede kurser af mere end en dags varighed gælder følgende afmeldingsfrister:

 • Afmelding 1,5 måned før aftalt kursustidspunkt beregnes intet fee
 • Afmelding 1 måned før aftalt kursustidspunkt betales 50% af kursus fee
 • Afmelding 14 dage før aftalt kursustidspunkt betales fuldt fee

Kontakt

Glaesel HSEQ Management ApS

CVR: 32080480

Nordre Kobbelvej 10, DK-7000 Fredericia

Åbn i Google Maps

Telefon: +45 86 511 775

​E-mail: contact@glaesel-hseq.dk

linkedin-whiteLinked in - klik her

facebooklogoFacebook - klik her

ISO Excellence Award

Tilmeld dig vores nyhedsbrev