Leverandøraudit kursus

course image

Leverandøraudit kursus

Lever dine leverandører op til dine forventninger?
Efterlever de kontrakterne?
Opfører de sig etisk korrekt?

Ved du nok om hvorvidt dine underleverandører har styr på social ansvarlighed og forurening af miljøet?

Er du sikker på de kontrakter du indgår med dine leverandører?

Formål:
Leverandøraudit er på alle måder den sværeste af alle audit disciplinerne og bør derfor håndteres af auditorer med særlige kompetencer.

Leverandøraudit (supplier audit, 2.parts audit) er en særlig disciplin indenfor auditteknikken, der desværre i mange tilfælde bliver behandlet for let og overordnet.

Kom på kursus og bliv klædt på til at gennemføre audits i overensstemmelse med de særlige krav og forventninger, der følger med audit af dine leverandører.

Hvorfor er denne audittype så særligt vanskelig?
For det første fødes grundlaget til audit i et kontraktgrundlag, hvor enten indkøber eller den kontraktansvarlige har et meget lille - eller i mange tilfælde slet intet kendskab til audit. Kontraktgrundlaget skaber derfor ikke det rette råderum til sikring af en succesfuld audit.

For det andet er de auditorer, der udsendes trænet som interne auditorer med vægt på en given ISO standard. De er sjældent hverken uddannet eller trænet i komplekse kontraktmæssige sammenhænge og er således ikke i tilstrækkeligt omfang i stand til at forudse følger af eventuelle afvigelser.

Den alvorlige konsekvens af dette er, at virksomheden bringer sig selv i ond tro ved at auditere en leverandør, men måske ikke er i stand til at afdække de reelle problemstillinger. Leverandøren vil da altid kunne påberåbe sig, at auditor har været til stede på sitet og ikke har haft bemærkninger.

Udbytte:
På kurset vil vi gennemgå følgende:
Hvordan sikres det kontraktmæssigt, at der kan gennemføres audit i overensstemmelse med virksomhedens ønsker, herunder blandt meget andet:

  • Hvad er præmisserne for audit
  • Hvilke oplysninger skal som minimum være til rådighed?
  • Hvem sikrer timing af audit?
  • Fortrolighed?
Bliv klædt på til opgaven.
  • Gennemfør audit på de rigtige præmisser.
  • Vær sikker på de kontakter I indgår.
  • Risiker ikke at blive hængt ud i pressen for at handle med underlødige leverandører.

Tilmeld dig her

Jeg accepterer det ovenstående

Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet