Lead Auditor ISO 45001:2018

​Den nye arbejdsmiljøstandard er nu på plads, og vi står klar til at tilbyde uddannelse som Lead Auditor ISO 45001:2018

Kursusbeskrivelse

ISO 45001 er en helt ny standard og således ikke blot en opdatering af OHSAS 18001 - kurset er således også en helt ny tilgang til både det at arbejde med arbejdsmiljøledelse og i særdeleshed til auditor rollen. Så selvom du måtte have en Lead Auditor uddannelse på de gamle standarder vil vi kraftigt anbefale at du tager hele dette kursus med for at stå bedst muligt rustet til at møde de udfordringer der ligger i denne standard.

Kurset har to væsentlige formål. Det ene er naturligvis at du lærer håndværket ”at auditere” på bedst mulige måde. Det andet formål der er nok så vigtigt, er at du lærer at forstå standarden og dens måde at arbejde på, hvilket i sig selv er en udfordring.

Du vil få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med arbejdsmiljøledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Kurset er intensivt, og man skal ikke påregne at kunne nå andet i løbet af ugen.

Udbytte:

Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat.

Underviser:

Undervisningen gennemføres af Kristian Glæsel, der har været formanden for den arbejdsgruppe der har skrevet standarden og som har mange års erfaring med ledelsesstandarder i praksis og undervisning

Minimum antal deltagere:

5 personer - af hensyn til synergi og videndeling mellem deltagerne.

IRCA Registrering:

Vi bliver ofte spurgt, om vores kurser er registreret hos IRCA. Det enkle svar er, NEJ. Vi sætter pris på vores frihed til at sammensætte vores uddannelse ud fra sammensætningen af studerende og ud fra den nyeste viden på det pågældende område. Hvis vi skulle registrere vores kurser, ville vi være bundet til at gennemføre vores uddannelser på en hel bestemt måde, med meget få muligheder for at tilpasse til de studerende og disses behov.

Så hvad er garantien for kvaliteten af den træning vi leverer?
I og med vi er involveret i udarbejdelsen af standarderne internationalt og dermed sidder med den nyeste viden på området og det kombineret med 20 års erfaring i auditarbejde, er vi er blandt de mest erfarne og kyndige virksomheder du kan finde på området for tolkning og forståelse af ledelses standarder. Dette er vores Brand og vores garanti til jer for at give den bedste træning idenfor området.

Vi er mere end bare en standard:

Hos Glaesel HSEQ Management har vi mange års lederbaggrund, og praktisk erfaring indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det gør os i stand til at løfte kravende fra standarderne op til et effektivt og økonomisk fordelagtigt niveau. Vi fortæller ikke kun om kravene i standarden, men giver dig værdifuld viden om, hvordan du i praksis imødekommer kravene, og ikke mindst, hvordan din organisation kan bruge standarderne til at forbedre jeres konkurrenceevne.

Info

Varighed:​

  • 5 dages internat

Pris:​

  • kr. 26.000,- ex. moms, - inklusiv hotelophold og forplejning
  • Online kursus
  • kr 12.000,- ex moms​

Tid og sted:

  • Kurset oprettes ved 5 eller flere tilmeldte for både online kursus og for fremmødekursus
  • Oplyses

Alle vore kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov. Kontakt os for tilbud.​

OBS!

Fysiske kurser er midlertidigt sat i bero grundet Corona​

​Tilmeld dig her

 
Tilmelding *

 
Online Kursus *
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vores kurser​

Glaesel Akademi

Vi tilbyder kurser i ➝

Husk, at vore generelle bestemmelser for kursustilmelding er, at kursus afgift skal være betalt senest 14 dage før kursusstart.

For virksomhedstilpasssede kurser af mere end en dags varighed gælder følgende afmeldingsfrister:

  • Afmelding 1,5 måned før aftalt kursustidspunkt beregnes intet fee
  • Afmelding 1 måned før aftalt kursustidspunkt betales 50% af kursus fee
  • Afmelding 14 dage før aftalt kursustidspunkt betales fuldt fee

Kontakt

Glaesel HSEQ Management ApS

CVR: 32080480

Nordre Kobbelvej 10, DK-7000 Fredericia

Åbn i Google Maps

Telefon: +45 86 511 775

​E-mail: contact@glaesel-hseq.dk

linkedin-whiteLinked in - klik her

facebooklogoFacebook - klik her

ISO Excellence Award

Tilmeld dig vores nyhedsbrev