Arbejdsmiljøkoordinator (Sikkerhedskoordinator) – Projektering og Byggeri.

​Ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherre udpege en koordinator (P) for projektering allerede når denne igangsættes.

​​Inden byggeriet påbegyndes, skal der udpeges en koordinator (B) for byggeri.

Koordinatorerne skal, blandt andet, udarbejde og ajourføre plan for sikkerhed og sundhed (PSS), udarbejde byggejournal og på vegne af bygherre indkalde og lede regelmæssige sikkerhedsmøder.
Der kan udpeges to forskellige koordinatorer for henholdsvis projektering og byggeri, eller den samme koordinator kan vælges til begge opgaver.
Ved at bruge den samme koordinator i hele processen, sikres sammenhæng i processerne hvilket er en fordel for både bygherre og arbejdsgivere.

Hos Glaesel HSEQ Management har vi kompetencerne til at varetage begge roller.
Vi kan således koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet fra start til slut og dermed sikre sammenhæng i koordineringen lige fra projektets start til det færdige byggeri.

Vi kan også instruere medarbejderne i sikker adfærd på byggepladser.

Se mere om de lovbestemte pligter i Arbejdstilsynets bekendtgørelse:
Bygherrens pligter - Arbejdstilsynet (at.dk)

architecture-1541086_1920 (1)

Vores kurser​

Glaesel Akademi

Vi tilbyder kurser i ➝

Husk, at vore generelle bestemmelser for kursustilmelding er, at kursus afgift skal være betalt senest 14 dage før kursusstart.

For virksomhedstilpasssede kurser af mere end en dags varighed gælder følgende afmeldingsfrister:

  • Afmelding 1,5 måned før aftalt kursustidspunkt beregnes intet fee
  • Afmelding 1 måned før aftalt kursustidspunkt betales 50% af kursus fee
  • Afmelding 14 dage før aftalt kursustidspunkt betales fuldt fee

Kontakt

Glaesel HSEQ Management ApS

CVR: 32080480

Nordre Kobbelvej 10, DK-7000 Fredericia

Åbn i Google Maps

Telefon: +45 86 511 775

​E-mail: contact@glaesel-hseq.dk

linkedin-whiteLinked in - klik her

facebooklogoFacebook - klik her

ISO Excellence Award

Tilmeld dig vores nyhedsbrev