Velkommen til Glaesel HSEQ Management

Glaesel HSEQ Management leverer rådgivning, uddannelse og audit inden for CSR, miljø, sundhed, sikkerhed og kvalitet.

Nationalt og internationalt er vi blandt de førende, når det gælder fortolkning og forståelse af ledelsesstandarder. Vi spiller derfor centrale roller i både ISO og andre organisationer ved udvikling af nye standarder og opdatering af gamle.

Glaesel HSEQ Management er således også international projektleder i forbindelse med udviklingen af den nye ISO 45001, der antageligt kommer til at erstatte OHSAS 18001.

Ydelser

Rådgivning

Audit

Kurser

En af vores kerneydelser er rådgivning  om strukturering og udvikling af ledelsessystemer til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, energi, CSR.

Med udgangspunkt i et ledelsessystem baseret på de  internationalt anerkendte standarder som ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, kan virksomheder opnå store  fordele ved :

· Optimering af processer

· Gennemsigtighed i  
  beslutningsprocessen

· Klare strategier

· Proaktiv tilgang til en eventuel
  manglende eller ulykke

· Synlig ledelse

Glaesel HSEQ Management har mange års erfaring og ekspertise i opbygning, udvikling og audit din virksomheds ledelsessystem, uanset om vi er nødt til at starte fra bunden, eller hvis virksomheden allerede har etableret en fuldt kørende ledelsessystem system. Vi træner også virksomhedens personale i både forståelsen og den praktiske anvendelse af ledelsessystemer.

GAB Analyse:
For at  afgøre, hvor  din organisation befinder sig i forhold til at opfylde de krav, som de internationale standarder stiller, vi kan udføre en GAB-analyse til at give dig eksakt viden om dit udgangspunkt, og dermed give dig et solidt grundlag for at beslutte vejen fremad.

Glaesel HSEQ Management tilbyder en række kurser inden for vores specialer . Som medforfattere til flere standarder, herunder OHSAS 18001, ISO 19011 og ikke mindst den nye ISO 45001, hvor vi er stolte af at have projektleder rollen, vi betragter os selv meget godt forankret i de emner, vi underviser i.

Alle vores kurser er udført af lærekræfter med mange års erfaring på det relevante emne. Fælles for vore undervisere er, at de både udfører rådgivning og audit inden for de områder, de underviser i,  så alle har "hands on" i forhold til emnet.

Vore kurser foregår normalt på dansk, med mindre andet er beskrevet. Vi holder dem gerne på engelsk såfremt det ønskes.

Glaesel HSEQ Management kan som den eneste i Danmark, tilbyde IEMA godkendt Lead Auditor ISO 14001  gennem vores partnerskab med britiske konsulent-virksomhed Aspects International.

 

Audit af et ledelsessystem er en af de vigtigste aktiviteter for at sikre øverste ledelse information om systemets tilstand. Desuden har audit som metode i stigende grad fundet sin plads som tilgang for vurdering af leverandører og samarbejdspartnere. Audit skal objektivt vurdere både mangler og muligheder for forbedringer af de aktiviteter, der auditeres, og dermed er resultatet af audit afgørende i forhold til  den øverste ledelse, når de fastlægger både  deres strategier og deres valg af samarbejdspartnere .

 

Auditorer  skal være højt kvalificeret i forhold til den proces, den lovgivning og de standarder, der auditeres med henblik på at fastlægge  et  så korrekt billede som muligt af det auditerede  system/ de auditerede ydelser. Glaesel HSEQ Management er blandt de førende Audit virksomheder, med en omfattende erfaring i alle typer af audit. Vi udfører audit på alle niveauer og i forhold til de store standarder og ikke mindst i forhold til CSR, både i Danmark og i udlandet. Vi har erfaring i at gennemføre audit i Europa, USA, Rusland, Mexico og Asien.

Glaesel HSEQ Management ApS

Vesterballevej 5, DK-7000 Fredericia

Mail: contact@glaesel-hseq.dk

Tel: + 45 86 511 775