Glaesel HSEQ Management

Seneste nyheder

 

Glaesel HSEQ Management udfører rådgivning, uddannelse og audit inden for CSR, miljø, sundhed og sikkerhed og kvalitet. Vi er blandt de førende både nationalt og internationalt i forhold til fortolkning og forståelse af ledelsesstandarder. Vi udfylder således ledende roller både i ISO og andre organisationer i forbindelse med udvikling af nye standarder og opdatering af "gamle". Blandt disse roller skal nævnes den internationale projektlederrolle i forbindelse med udviklingen af den nye ISO 45001, der antageligt kommer til at erstatte OHSAS 18001.

 

 

Leverandøraudits

Gå hjem møder

 

Vi holder jævnligt gå hjem møder over aktuelle emner. Møderne afholdes i København, Fredericia og i Ribe afhængigt af deltagerantal og valgt emne.

 

Møderne er gratis med kræver dog tilmelding. Vi har begrænset antal pladser.

 

Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på at vi tillader os, at opkræve gebyr for "no show" på kr. 500,-.

 

For mere information

Virksomheder der udsættes for eller selv gennemfører audits på egne leverandører er stigende og vil for mange virksomheder i fremtiden være et fast punkt på agendaen.

 

Det er vigtigt, som virksomhed at kende de risici som en leverandør kan udsætte din virksomhed for og ikke mindst hvilke konsekvenser det kan medføre.

 

Nutidens leverandørkæder bliver mere og mere komplekse, hvilket betyder nye risici at forhold sig til. Det er vigtigt at få identificeret de risici, som påvirker din virksomhed for at sikre, at audit får det rigtige fokus.

 

  • Hvilke ledelses-, og driftsindikatorer har din virksomhed fokus på og hvordan hænger de sammen med performance indikatorerne for indsats og resultater?
  • Dækker indikatorerne der forretningsmæssige konsekvenser, potentielle trusler og sårbarheder?

 

Vi hjælper gerne din virksomhed med at risikovurdere jeres leverandører/Supply Chain og sammen planlægge auditfokus for den enkelte leverandør.

Vi følger vores kunder rundt om verden og har gode erfaringer med at skabe organisatorisk værdi ved målrettet og fokuseret leverandøraudits.

 

Vi tilbyder hele eller dele af processen fra planlægning til gennemførelse samt evaluering af audits. Valget er dit. Hvis I ønsker at egne auditorer til at løse opgaven, kan vi også tilbyde at uddanne hertil.

Er du i tvivl om, om du får nok ud af jeres leverandøraudits, så kontakt os venligst på 86 511 775 og hør nærmere om mulighederne.

 

Følg os

 

 

 

Vi auditere blandt andre for